Opiskelu

Koulutus on erittäin tärkeää ihmisen elämässä ja varsinkin Suomessa koulutus on katsottu tärkeäksi sosiaalisen nousun ja henkilökohtaisen kehittymisen välineeksi.

Yksinkertaisesti sanottuna, henkilö saa tietämystä, jolla on valtaa. On tärkeää tietää, että oppiminen on elinikäinen prosessi jota tapahtuu monella eri tavalla esim. järjestetyn koulutuksen tai itseopiskelun kautta.

Parhaimmillaan oppiminen on ajattelun jatkuvaa muuttumista ja kehittymistä sekä asioiden ymmärtämistä ja soveltamista. Ne jotka todennäköisesti ottavat vakavasti sen ymmärtävät paremmin.

Suomi on maailman paras maa koulutukseen suhteen. Erinomaisen koulutuksen lisäksi, Suomi tai suomalaiset ovat useassa eri asiassa tutkitusti maailman parhaita.

Siinä on kyllä syy olla ylpeä itsestäsi Suomessa. Suomessa koulutuksen avulla on helpompi saada työtä ja elää hyvä ja täysi elämä.

Mikä on meidän rooli?

Meidän rooli ja asema koulutuksen edistämissä on selkeä ja vahva. Pyrimme ja olemme myös sitoutuneita ponnekkaasti kannustamaan nuoria opiskelemaan.

Pyydämme heitä kuvittelemaan tulevaisuuttaan ilman koulutusta. Millaisessa sosiaalisessa tilanteessa tai asemassa he voivat olla. Millä tavalla he voivat olla aktiivisia kansalaisia, jotka tulevat osaksi valtavirtayhteiskuntaa?

Tällainen inspiroiva sitoutuminen aina aiheuttaa positiivista ajattelua, jossa nuoret ymmärtävät koulutuksen merkityksen ja että heidän tulevaisuus on heidän käsissään. Meillä on hyvin tiivis yhteistyö oppilaitosten kanssa, mikä on toiminut hyvin. Toivomme, että yhteistyömme auttaa nuoria menestymään etsiessään koulutusta.