NUORILLE

Tavoitteenamme on vaikuttaa myönteisesti, innostaa ja voimaannuttaa nuoria saavuttamaan heidän täyden potentiaalinsa neuvomalla, tiedottamalla, auttamalla ja tukemalla heitä kohti itsenäistä ja menestyksekästä elämää.

Tavoitteena on kehittää vahva kansalais-ja sosiaalinen vastuu. LSS on nähnyt vuosien varrella edut nuorison suuntaan, jossa he voivat hallita ja lisätä heidän hyvinvointia ja tulevaisuutta. Työskentelemme nuorten kanssa monella rintamalla ja meidän toimintaan kuuluu:

  • Mentorointi ja henkilökohtaisen kehityksen ohjelmia.
  • Tapahtumat ja työpajat, joilla pyritään kehittämään nuorten kykyjä, taitoja ja itsetuntoa.
  • Tarjoamala nuorille arvokkaita ja haastavia uusia kokemuksia.
  • Tukemalla nuoria kehittämään sosiaalista tietoisuutta ja sosiaaliseen vastuuntuntoon.
  • Tukemalla nuorten äänen kuulumista ja kuuntelemista.
  • Tukemalla parantamaan nuorten asemaa aktiivisina kansalaisina.