Somaliseura

Länsi-Suomen Somaliseura ry on perustettu vuonna 2007 useiden somalijärjestöjen kattojärjestöksi. Sen tehtävänä on seurata alueen somalialaisten kotoutumiseen liittyviä kysymyksiä ja antaa asiaan liittyviä lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita. Yhdistyksen toiminta on ollut monipuolista. Seuralla on tällä hetkellä noin 500 jäsentä ja 7 toimihenkilöä.

Ydinarvojamme:

  • rehellisyys
  • säädyllisyys
  • kunnioitus
  • oikeudenmukaisuus ja
  • tasavertaisuus

Uskomme, että nämä arvot ovat ratkaisevan tärkeässä merkityksessä monikulttuurisessa yhteisössä ja luoda ympäristö, jossa:

  • jokainen tuntee oikeutetusti kuuluvansa.
  • ihmisarvon ja jäsenyys on tunnettu ja arvostettu riippumatta erotteluista identiteetin, kulttuurin tai uskonnon takia.
  • moraalisia ja laillisia oikeuksia vapaan ajattelun, puheen, ja lausuntojen puolesta kannustetaan ilmapiirissä vastavuoroinseen tunnustamiseen ja kunnioittamiseen.
  • huomioiden toiset yksinomaan oman toiminnan, luonteen ja aktiivisen kansalaisuuden ja älyn perusteella.

#Länsi-Suomen Somaliseura ry vastustaa rasismia ja syrjintää.