Liity jäseneksi

Jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa. Jäsenmaksu voi maksaa yhdistyksen tilille Nordea Pankki 15903000173086 (IBAN-muodosaa) FI7815903000173086.Tekstikenttään teksti esim. jäsenmaksu 2017 etunimi sukunimi. Yhdistyksen jäsenmaksu tulee maksaa huhtikuun loppuun mennessä yhdistyksen tilille. Mikäli jäsenmaksua ei määräpäivään mennessä ole suoritettu yhdistyksen tilille jäsenyys päättyy.

Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet:

Jäsenillä on oikeus hyötyä ja osallistua yhdistyksen toimintaan, käyttää äänioikeuttaan ja tulla valituksi yhdistyksen eri elimiin, esim. hallitukseen. Yhdistyksen vuosikokouksessa, jäsenellä on oikeus olla läsnä, puhua ja äänestää sekä tehdä esityksiä yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenillä on tiedonsaantioikeus: oikeus tutustua yhdistyksen asiakirjoihin mm. jäsenluettelo jne. Jäsenillä on oikeus pysyä jäsenenä tai erota yhdistyksestä.

Jäsenen velvollisuudet:
  • velvollisuus maksaa jäsenmaksua
  • velvollisuus noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä
  • velvollisuus tehdä ne tehtävät, jotka jäsen on ottanut vastaan

Yhdistyksen jäsenyys on aina vapaehtoinen.

Täyttäkää lomakkeeseen seuraavat tiedot: