Vapaa-aika

LSS on pitkään järjestänyt somalialaislapsille ja – nuorille monenlaista vapaa-ajan toimintaa mm. kulttuuri- ja harrastustoimintaa seuran tiloissa sekä kaupunkien nuorisotiloissa.

Tarkoituksena on ensinakin edistää nuorten hyvinvointia sekä antaa heille osallistumismahdollisuuksia ja tukea elämänhallintaan. Tarkoitus on myös auttaa Suomeen vasta tulleita nuoria kotoutumaan suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan mahdollisimman pian.

Nuoria kannustetaan osallistumaan aktiivisesti toiminnan kehittämisen ja suunniteluun. Yhdistyksen liikunta ja- vapaa-ajan vastaava henkilökunta antaa mielellään neuvoja ja lisää infoa toimintaan. Heitä voi tavoittaa sähköpostilla osoitteesta crby8@hotmail.com tai puhelimella 0466157868.