Waxbarshada

Codsashada wadajirka ah iyo imtixaanka gelitaanka

Codsiga wadajirka ahi (yhteishaku) waa codsashada ardaynimada ee machadyo waxbarasho oo kala duwan. Codsashada wadajirka ahi waxaa laga sameeyaa internet-ka.

Qeybaha waxbarashada ee lagu codsan karo codsiga wadajirka ah

Waxaad codsiga wadajirka ah ku codsan kartaa:dugsiga sare (lukio) (codsiga Febraayo-Maarso)

  • iskuul xirfadeedka (ammatillinen koulutus) (codsiga Febraayo-Maarso iyo Sebtembar-Oktoobar)
  • iskuul xirfadeedka sare (ammattikorkeakoulu) (codsiga Febraayo-Maarso iyo Sebtembar-Oktoobar)
  • jaamacadda (yliopisto) (codsiga Febraayo-Maarso)

Waxaa jira sidoo kale waxbarashao heer jaamacadeed ah oo la codsan karo bilaha Sebtembar ilaa Oktoobar. Dugsiyada xirfadaha waxaad xitaa ku codsan kartaa codsiga loo yaqaan codsiga dhameystirka (täydennyshaku) ee xagaaga.

Codsiga wadajirka ah waxaa dheer oo jira codsi gaar ah (erillishaku). Waad sameyn kartaa codsiga gaarka ah haddii aad:

  • codsaneyso inaad barato tacliinta takhauska ah (ylempi ammattikorkeakoulututkinto)
  • codsaneyso xuquuq u yeelashada barashada maadooyin gaar ah ee jaamacadda
  • codsaneyo t bilowga xirfadda (ammattistartti)
  • codsaneyso waxbarashada gaarka ah (erityisopetus)
  • codsaneyso waxbarashada diyaarinta ah (valmistava koulutus)

Ka hubso waqtiga codsiga iyo qaabka codsiga iyo weliba macluumaadka la xiriira waxbarashada aad dooneyso in aad barato shabakadaha internet-ka ee xagga waxbarashada.

Halkan waxaad ka heleysaa qaar ka mid ah link-yada aad ka dalban karto ama aad ka eegi karto macluumaad dheeri ah: